İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Sakarya Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Arama ve Kurtarma Birim Amirliği

 1. Birim Personelinin disiplin ve düzenini sağlamak, sevk ve idare etmek.

 2. Birim Personelinin kılık ve kıyafetlerinin mevzuata uygun olmasını sağlamak.

 3. Birimlerine ait yazışmaları usulüne uygun olarak yapmak, evrak ve arşiv hizmetlerini düzgünve aksaksız yürütmek.

 1. Görev Sonuç Raporlarının tanzimi için gerekli tutanak, görev ile ilgili belge, görüntü vb. dokümanları görevin sona ermesi ile birlikte en kısa sürede teslim etmek ve Görev Sonuç Raporunu, Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Amirliği ile koordineli olarak, ilgili ekiplerince tamamlatmak.

 2. Birim personelinin mesleki bilgi, beceri ve bedeni kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Amirliği ile koordineli hazırlanacak eğitim programına göre eğitmek, her an göreve hazır bulundurmak.

 3. Birimlerine ait araç, gereç ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek, tahsis edilen malzemenin zimmet, depolama, temizlik, bakım ve onarımını yaptırmak ve her an hizmete hazır bulundurmak.

 4. Personelin çalışma güvenliğini sağlamak ve personelin afet bölgesindeki hastalık risklerine karşı alınacak önlemlerini, İlkyardım Birim Amirliği ile koordineli olarak hazırlamak.

 5. Birimine ait bölümlerin tertip, düzen ve temizliğini yaptırmak.

 6. Nöbetçi Ekip Amiri olduğu günlerde dairenin koruyucu güvenlik hizmetlerini yürütmek.

 7. Arama ve Kurtarma tekniklerinin geliştirilebilmesi için, teknolojik araç ve gereçlerdeki yenilikleri tespit etmek, gerekli araştırmaları yapmak, temini için teklifte bulunmak.

 8. Köpekli Arama Ekibi ve KBRN Ekibi, Arama Kurtarma Birim Amirliğine bağlı olarak çalışacaktır.

 9. İl Arama ve Kurtarma Ekipleri, arama ve kurtarma amaçlı Acil Kurtarma ve Yardım Ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların birlikte koordineli çalışmalarını planlamak.

 10. Personelin mesai saatleri içerisinde ( öğle paydosu hariç ) birlik dışına ve lojmanlara gitmeleri izne tabidir.

 11. Çalışılan enkaza ait adres ve enkazdan çıkartılanlara ait kimlik bilgilerini tespit etmek.

 12. Çalışmalar esnasında bulunan kıymetli eşya, para, evrak vb. kıymetleri güvenlik teşkilatına (Kriz Merkezince tespit edilen) tutanak ile teslim etmek.

 13. Her türlü arama ve kurtarma hizmetlerini Müdürlük ve bağlı olduğu Svl.Sav. Uzmanlığının bilgisi dâhilinde planlamak, yönetmek ve sonlandırmak.

 14. Birimine ait bilgisayarlardan her türlü yasak ve zararlı sitelere girişini engellemek ve takip etmek.

 15. Birimine ait personelin mesai saatleri ile afetlerde, görev ve tatbikatlarda her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak, riskli durumlarda personelinin can güvenliğini korumaya ilişkin karar vermek.

 16. Birimine ait personelin mesai saatleri ile afetlerde, görev ve tatbikatlarda her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak, riskli durumlarda personelinin can güvenliğini korumaya ilişkin karar vermek.

 17. Enerji tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,

 18. İl Müdürünün, Birlik Müdürünün ve Uzmanların verdiği diğer görevleri yapmak.