İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Sakarya Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Müdürlüğü

 1. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 7 gün 24 saat çalışmasını sağlamak, mevzuattaki uyum değişiklikleri yapılıncaya kadar, mevcut düzenlemeler kapsamında İl Kriz Merkezi görevlerini de bünyesinde yürütmek.

 2. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin ortak haberleşme ve bilgi sistemlerinin Başkanlıkça belirlenecek standartlar seviyesine getirmek,

 3. Kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ilçelerde afet ve acil durum yönetimi konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,

 4. Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak her türlü bilgiyi derlemek ve kullanıma hazır bulundurmak,

 5. Afet ve acil durum yönetim merkezinin, haberleşme ve bilgi sistemlerinin standartlara uygun olmasını, merkezi sistemle entegrasyonunu ve bu standardın sürekliliğini ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek geliştirilmesini sağlamak.

 6. Afet ve acil duruma yönelik yerel bilgi sisteminin işletimi ile merkezi bilgi sisteminin entegrasyonunu sağlamak.

 7. Afet ve acil durumlara ilişkin koordinasyon faaliyetlerinin sekretarya hizmetlerini yapmak.

 8. Resmi veya özel kurum, kuruluşlar ve STK’larla görev alanına giren konularda işbirliği yapmak.

 9. Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek,

 10. İtfaiye, arama kurtarma vb. hizmet veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 11. Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

 12. Gönüllü itfaiye, ekip, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek,

 13. Kurum, kuruluş, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları ile müdürlüğümüzün görev alanına giren konular hakkında işbirliği içerisinde olmak,

 14. Başkanlıkça belirlenecek akreditasyon standartlarına göre kurum, kuruluş, belediye, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri kurması için teşvikte bulunmak ve gerekli yardımlaşmayı sağlamak,

 15. Sakarya Afet Müdahale Planı (SAKAMP) kapsamında sorumlu olunan Hizmet Gruplarına ait planların hazırlanması, güncellenmesi ve her türlü takip işlemlerini yürütmek.

 16. Afet Yönetimi Karar Destek Sistemine (AYDES) ilişkin görev verilmesi halinde iş ve işlemleri yürütmek.

 17. Türkiye Afet Bilgi Bankasının (TABB) mevcut modüllerdeki formlarını doldurarak kaydetmek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak.

 18. Görev alanı içerisinde yapılan çalışmalar ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi düzenlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

 19. Sivil Savunma Birimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 20. İl Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

  Şube Müdürlüğü Personeli için tıklayınız...