İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Sakarya Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İyileştirme Şube Müdürlüğü

 1. Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek.
 1. Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin kullanımı
 1. Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi, konularında uygulanacak politikaları belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün diğer birimlerine danışmanlık yapmak.
 1. İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Arama ve kurtarma ile itfaiye ile ilgili işlemler
 1. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve gönüllü kişiler ile ilgili işlemler
 1. Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek.
 1. Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek,
 1. Diğer İllerle ve kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği yapmak,
 1. Depreme hazırlık, müdahale, deprem riski yönetimi,
 1. Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve proje işlemlerinin yürütülmesi,
 1. Afet ve acil durumlarda müdahalenin planlaması
 1. Haberleşme ve bilgi sistemlerinin güncel tutulması
 1. İnsan kayıpları ve hasarlar ile ilgili işlemler,
 1. İl kurtarma ve yardım komitesi ile ilgili işlemler,
 1. Afet ve acil durumlara ilişkin sekretarya hizmetleri
 1. Yerel deprem tehlike haritaları, yer hareketleri izleme, Deprem bilgilendirme işlemleri
 1. Güvenli yapı ve güvenli yerleşim yerleri tespit işlemleri
 1. İl Afet Acil Durum Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

Şube Müdürlüğü Personeli için tıklayınız...