İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Sakarya Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz :

Müdürlüğümüze kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle verilmiş görev ve yetkiler çerçevesinde ilimizde afet ve acil durumlara yönelik olarak yapılması gereken görevlerin;

 • Amaçlara,
 • Belirlenen politikalara ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlama,
 • Tüm görevlerimizi bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımız çerçevesinde yasalara ve ahlak kurallarına uyarak yerine getirmektir.

Bu sebeple ülke, bölge ve yerel ölçekle afet zararlarını azaltmak amacıyla;

 • Kurum, kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan,
 • Standart, esas, usulleri belirleyen ve denetleyen,
 • Çağdaş Afet ve Acil Durum yönetim modeli oluşturmak en önemli misyonumuzdur.
Vizyonumuz :
 •  Şehrimizi afet ve acil durumlara en iyi şekilde hazırlamak,
 •  Görevlerimizi nitelikli insan kaynaklarımız ile etkin, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar ile en iyi şekilde yerine getirmek
 •  Şeffaf ve hesap verebilir olmak,
 •  Etik değerlere uygun dürüst bir çalışma ortamı yaratmak,
 •  Hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek,
 •  Gelecekte afetlere ve acil durumlara hazır bir SAKARYA oluşturmaktır.

İlkelerimiz :

 • Görevi yerine getirirken KAMU HİZMET BİLİNCİ,
  · Halka Hizmet Bilinci,
  ·        Hizmet Standartlarına Uymak,
  ·        Dürüst ve Tarafsız olmak,
  ·        Saygınlık ve Güven, Nezaket ve Saygı,
  ·        Görev ve Yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması,
  ·        Hediye Alma ve menfaat sağlama yasağı,
  ·        Kamu mallarını kullanırken tasarruflu olmak,
  ·        Saydamlık ve katılımcılık,
  ·        Hesap verme sorumluluğu ilkelerimizdir.